Blog & Haberler

Image

Korana Virüsünün Ödenemeyen Nafaka Alacaklarına Etkisi

2020-04-09 18:47:59

Avukat Cihat Çoban

1

 

İcra Takiplerinin Fevkalade Mühlet Nedeniyle Durdurulmasının Maaş Ödemelerine Etkisi Hakkında

Çin’in Vuhan (Wuhan) kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan Kovid-19 salgını sonrası gelişen durum karşısında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildiği hepimizin malumudur. Salgının ülkemize de sirayeti gecikmemiştir. Virüsün yayılmasını ve kamu sağlığına etkisini azaltmak amacıyla yetkililerce  dünyadaki uygulamalara paralel tedbirlere başvurulmuştur. 

Bu tedbirler kapsamında İcra İflas Kanununun Fevkalade Hallerde Tatil Başlıklı 330. Maddesi devreye sokulmuştur. Kanun metni “Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir” şeklindedir. Kanun koyucunun bahsedilen düzenlemesinin gereği olarak 22.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre “nafaka alacaklarına dayanan icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması, bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmaması, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmaması”na karar verilmiştir. Bu çerçevede icra takibi işlemleri kahir ekseriyetle durdurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile durdurma işlemlerinin icra takiplerine etkisi çoğu alanda keskin çizgilerle belirli olmasına rağmen, maaş haczi gibi süreklilik arzeden muhafaza işlemlerinde bazı tereddütler ortaya çıkmıştır. 

 

Borçlunun Maaşı haczedilebilir mi / ne kadarı haczedilebilir.

İcra İflas Kanunun 83. Maddesinde düzenlenen kısmen haczi caiz olan haklardan biri borçlunun maaşıdır. Kanun borçlunun maaşının ¼’ünün haczedilebileceğini açıkça düzenlemiştir. Aynı kanunun maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul başlıklı  355. Maddesine göre özetle, borçluya ait maaşın kesilmesi için icra dairesince yazılan yazının kamu ya da özel kuruma tebliğ edilmesi üzerine, kurumun yetkilisi tarafından bir hafta içinde daireye bilgi verilmeli ve borç bitinceye kadar bildirilen miktar kesilerek icra dairesine gönderilmelidir. Bu işlemi yapmayanlar hakkında devamı maddelerde gerekli izahat yapılmıştır. Konumuz olmadığından bu hususlara değinerek konuyu uzatmayı uygun görmüyoruz. 

 

Salgın (Korona Virüsü – Covid 19) Nedeniyle İcra Takipleri Durdu.

İcra takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik karar incelendiğinde neyi amaç edindiği açıkça anlaşılacaktır. Kararın tam metni “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” şeklindedir. Bu karar yayım tarihi olan 22/03/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Halk arasında söylendiği tabirle icra takiplerinin durmuş olması, esasında gerçek manada bütün işlemlerin durması anlamında değildir. Cumhurbaşkanlığı kararı, anlatmak istediği hususu içinde barındırmaktadır. Karar dikkatle okunduğunda “takiplerin durdurulmasına, taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına” şeklinde olduğu görülecektir. Burada karşımıza taraf ve takip işlemlerinin ne olduğu sorunu çıkmaktadır. Elbette konunun akademik boyutuna girmek istememekle birlikte, anlaşılması açısından bu kavramların kısaca açıklanmasında fayda vardır. İcra takip işlemi icra takibi aşamalarında takibe yön ve şekil veren işlemler olarak özetlenebilir. Bu işlemlerden takibin taraflarınca yapılan işlemler (haciz, muhafaza ve satış talebi gibi) taraf takip işlemleridir. İcra organları tarafından borçluya karşı yapılan ve cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı (haciz kararı verilmesi satış yapılması gibi) nitelikteki işlemler ise takip işlemleridir. Dolayısıyla burada daha işin başından şunu anlayabiliriz ki; borçlunun maaşından kesinti yapacak olan üçüncü kişinin yapacağı işlem, ne taraf işlemidir, ne de takip işlemidir. 

 

Covid 19 (Korona Virüsü) Tedbirleri Sırasında İşçinin Maaşına Haciz Konulabilir Mi Ya Da İşçinin Maaşına Konulan Haciz İcra Dairesine Ödenmeli midir?

Yukarıda bahsedilenler çerçevesinde yapılacak ikili ayrımda, 22/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar borçlunun maaşına haciz konulması talep edilemez icra dairesi de haciz kararı veremez. Şayet 22/03/2020 tarihinden önce borçlunun maaşına haciz konulmuş ise, bu durumda işveren ile borçlu arasındaki iş ilişkisi devam ediyor ise ve bu iş ilişkisi kapsamında işveren tarafından borçluya ödeme yapılıyorsa, yapılan ödemenin icra dairesince belirtilen oranda kesinti yapılarak icra dairesine gönderilmelidir. 

Covid 19 yada korona virüsü, adı her ne ise, bir gün aramızda olmayacak ve insanlar hayatlarına kaldığı yerden devam edecekler. Dolayısıyla bu dönemde hukuki sonuç doğuran işlemlerinizde dikkatli davranmanız, bu tür işlemlerde hukuki yardım almanız varsa avukatınıza danışmanız Sardemhukuk ailesi olarak özellikle tavsiye edilmektedir.

Yorumlar


Yorum Yaz